• LOGIN
  • Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Frederick University. Μεταπτυχιακό στις Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Έναρξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου: 4 Οκτωβρίου 2021.
Για εγγραφές έως 19/10/2021 ισχύουν οι παρακάτω εκπτώσεις στα δίδακτρα:
• 15% έκπτωση στα δίδακτρα 
σε ΟΛΟΥΣ τους υποψήφιους 2ου Μεταπτυχιακού Τίτλου καθώς ΚΑΙ αφαίρεση του ποσού για ό,τι αναγνωρίζεται σε κοινά μαθήματα.
• 10% έκπτωση στα δίδακτρα ΣΕ ΟΛΟΥΣ.

Ολοκλήρωση Εγγραφών έως τις 19/10/2021.

Δηλώστε συμμετοχή στην φόρμα ή καλέστε μας σήμερα.
Αθήνα:  +30 2102208454
Θεσσαλονίκη: +30 2310989242
για να σας ενημερώσουμε για όλες τις επιλογές που θα χτίσουν το μέλλον σας!
Frederick University. Μεταπτυχιακό εξ' αποστάσεως στην ΤΠΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Δήλωση Ενδιαφέροντος

Ονοματεπώνυμο*:

Κινητό*;

 
Email*:

Μεταπτυχιακό για:

 
Πόλη*:

 
Σχόλια:

 

Εξετάσεις και Εξεταστικά Κέντρα για τα εξ αποστάσεως προγράμματα

Οι εξετάσεις διεξάγονται τρεις φορές ανά ακαδημαϊκό έτος. (Σεπτέμβριο, Ιανουάριο και Μάιο)

Περιγραφή Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Frederick, Tο Μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη απευθύνεται σε αποφοίτους αναγνωρισμένων ανώτατων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων από την Κύπρο και το εξωτερικό, που προέρχονται από το χώρο των επιστημών ευρύτερα (περιβαλλοντικές, φυσικές, ανθρωπιστικές, κοινωνικές επιστήμες, από το χώρο των τεχνολογιών και της παιδαγωγικής) και επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις ικανότητές τους και την επάρκειά τους στα θέματα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης στην τυπική, μη-τυπική και άτυπη εκπαίδευση μέσω των ΤΠΕ. Επιπλέον, το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως επίσης και ευρύτερα σε άτομα από ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς στην Κύπρο και το εξωτερικό που ασχολούνται με θέματα περιβαλλοντικού, οικονομικού, κοινωνικού και πολιτισμικού χαρακτήρα.

Στόχοι Προγράμματος:

– Χρήση problem-based learning και service-learning ως μεθοδολογίες για την ενσωμάτωση των θεμάτων της αειφορίας σε τυπικά και μη τυπικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης.
– Βελτίωση των
γνώσεων για την τεκμηριωμένη απόφαση και τη χάραξη πολιτικής σχετικά με την εκπαίδευση για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.
– Ανάπτυξη
βαθύτερης κατανόησης της σχέσης μεταξύ της εκπαίδευσης και του σχεδιασμού πολιτικής στον τομέα της ESD, οι θεσμικές δομές που απαιτούνται για την υποστήριξη των πολιτικών ESD και ο ρόλος των διαφόρων φορέων και οντοτήτων στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και την αλλαγή για την αειφορία.
– Βελτίωση των κριτικών, αναλυτικών και ολοκληρωμένων δεξι
οτήτων για την ανάπτυξη ΤΠΕ προγράμματων και ESD σπουδών και προγραμμάτων κατάρτισης.
Παραγωγή επαγγελματιών εμπειρογνωμόνων για την ΕΑΑ ΤΠΕ που έχουν την ικανότητα να γίνουν επαγγελματίες και φορείς της αλλαγής, σε τοπικό επίπεδο καθώς και σε παγκόσμιο επίπεδο.
– Προσφορά ενός
εικονικού περιβάλλοντος μάθησης που υποστηρίζεται από σοβαρές παιδαγωγικές μεθόδους στη διαδικασία αφομοίωσης θεμάτων βιωσιμότητας με την καινοτόμο χρήση των ΤΠΕ ως μέσου, ως πόρους και ως εργαλεία ενεργοποίησης του μετασχηματισμού.

Δομή Προγράμματος:

Η διάρκεια του προγράμματος κατανέμεται σε 5 ή σε 10 μονάδες ECTS, τα οποία ισοδυναμούν με 125 (5 ECTS) και 250 (10 ECTS) ώρες εργασίας για το σπουδαστή αντίστοιχα. Οι δραστηριότητες του σπουδαστή και του φόρτου εργασίας έχουν χωριστεί σε τέσσερις τομείς:

• κατευθυνόμενη μάθηση σε απευθείας σύνδεση,
• δυναμική αλληλεπίδραση σε απευθείας σύνδεση,
• αξιολόγηση, και
• ανεξάρτητη μάθηση.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ:

Για εγγραφές έως τις 19/10/2021 (early registrations) ισχύουν οι παρακάτω εκπτώσεις στα δίδακτρα:

Το κόστος των διδάκτρων ανέρχεται στα €5.490,00.
Το κόστος των διδάκτρων μετά την έκπτωση 10% ανέρχεται στα €4.941,00.
Υποψήφιοι , οι οποίοι κατέχουν ήδη έναν 1ο Μεταπτυχιακό Τίτλο από οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο και επιθυμούν 2ο Μεταπτυχιακό Τίτλο μέσω του Frederick:
κόστος των διδάκτρων μετά την έκπτωση 15% ανέρχεται στα €4.667,00, ΜΕΙΟΝ ό,τι αναγνωρίζεται σε κοινά μαθήματα.
(παράδειγμα με ένα κοινό μάθημα μετά την έκπτωση και μείον την αξία του κοινού μαθήματος (10ECTS) το κόστος των διδάκτρων ανέρχεται στα €4.667,00 – €518, 00€ = €4.149,00)

Προκαταβολή εξακόσια τριάντα πέντε ευρώ (€635) καταβάλλεται με την έγκριση και την εγγραφή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Το υπόλοιπο εξοφλείται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο σύμφωνα με το ποσό που αναλογεί στα ECTS (πιστωτικές μονάδες) των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη Δομή του προγράμματος, επικοινωνήστε μαζί μας.
Αθήνα:
+30 210 220 8454
Θεσσαλονίκη:
+30 2310 989 242
για να σας ενημερώσουμε για όλες τις επιλογές που θα χτίσουν το μέλλον σας!

Μαθήματα Αγγλικών εξ αποστάσεως (OCN – C2 Proficiency).
ΔΩΡΕΑΝ: Μαθήματα, Εξέταση, Επανεξέταση!
Αποδεκτό από ΑΣΕΠ με δια βίου ισχύ χωρίς ανανέωση!

Μαθήματα και Εξετάσεις Αγγλικών εξ αποστάσεως (LTE για ΑΣΕΠ – Lower – Proficiency), από μία (1) εβδομάδα έως τρεις (3) μήνες.

LTE

Μαθήματα Αγγλικών εξ αποστάσεως (TOEIC® – Lower ή Advanced), από μία (1) εβδομάδα έως τρεις (3) μήνες.

Μαθήματα Αγγλικών εξ αποστάσεως (LRN® – C2 Proficiency), από μία (1) εβδομάδα έως έξι (6) μήνες.

Δωρεάν Μαθήματα Πληροφορικής. Εξ αποστάσεως ή Δια ζώσης.

Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο LTE

Αγγλικά εξ αποστάσεως

Διεύθυνση

Αθήνα
+30 2102208454
athina@online.edu.gr

Θεσσαλονίκη
+30 2310989242
Αλ. Παπαναστασίου 90 & Μπότσαρη
thessaloniki@online.edu.gr
 
top
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Οnline.Edu.gr©2021
X